กิจกรรมวันวันสุนทรภู่60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา