กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา