เปิดรับสมัคนักเรียน

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดรับสมัคนักเรียน

  บวชหมู่ในวันที่ 2 พฤษภาคม 25560