ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่ดี

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 21:28 น.)