สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ตั้งเเต่วันที่ 26-29 กันยายน 2559 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2016 เวลา 21:31 น.)