สำนึกงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิเทศตรวจเยียม

วันที่ 24 ส.ค. 2559 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม นิเทศ ติดตาม
 กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 20:40 น.)