กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

โรงเรียงคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีกิจกรรมดังนี้ สวดมนต์ถวายพระพร การแสดงละครเกี่ยวกับวันแม่ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
การประกวดวาดภาพวันแม่ และการประกวดเขียนเรียงความ