กิจกรรมหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 5- 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา 08.30 น.- 09.30. น.ก่อนเข้าเรียน ตลอดระยะเวลา 10 วัน