กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙