โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียน คีรีวงศ์วิทยา

โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

ประจำปีการศึกษา 2558

ณ.วัดหัวดงเหนือ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ. 2559