กิจกรรมสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2558

ในระหว่างวันที่  7-10 มีนาคม  พ.ศ. 2559

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2

 ประจำปีการศึกษา 2558   ตั่งเเต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ซึ่งการสอบครั้งนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของนักเรียนทุกรูป