อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติฯ จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558 พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์