สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ 24 มิ.ย. 2558 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีพระครูปลัดกมล จนฺทวํโส ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบคู่มือการศึกษาให้แก่ทางโรงเรียนด้วย