พิธีแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล พระอมรวิทย์ นนฺทิโย (ยิ้มเข็ม) ภูมิลำเนาเดิม นราธิวาส ศิษย์เก่าโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รับปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557