พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโท พระครูนิยมกิจจานุกิจ

พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช) ผู้จัดการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา รองเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ เจ้าคณะตำบลพระนอน ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท คณะสงฆ์วัดคีรีวงศ์ จัดพิธีต้อนรับอุโบสถวัดคีรีวงศ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 17.30 น.