ผลสอบนักธรรมชั้นโท พ.ศ.2555

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
นักธรรมชั้นโท
วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์


ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พ.

สังกัดวัด

อำเภอ

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๗

สามเณรไชยวัฒน์

 

อรรควงษ์

15

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๘

สามเณรบุญนำโชค

 

แซ่โค้ว

15

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๙

สามเณรแก้วมาคูณ

 

วิสัยบูลย์

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๐

สามเณรคณิน

 

คำสนอง

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๑

สามเณรโทมิอากิ

 

ฟูจิโอก้า

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๒

สามเณรปฏิภาณ

 

ปลดทุกข์สิ้น

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๓

สามเณรรติพงษ์

 

พวงจันทร์

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๔

สามเณรศิวัช

 

สกิจโกศล

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๕

สามเณรไพรัช

 

อยู่ป่าสา

13

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๖

สามเณรศราวุฒ

 

แสนคาน

13

 

คีรีวงศ์

เมือง