ผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2555

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)พุทธศักราช ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นเอก

วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ คณะจังหวัดนครสวรรค์

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

สังกัดวัด

อำเภอ

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๒

พระสุขสันต์

สุภาจาโร

อุทัยบุรมย์

35

5

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๓

พระธนบดี

ธนปญฺโญ

ฉายแสง

30

2

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๔

สามเณรพงศกร

 

มะลิลา

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๕

สามเณรยุทธนา

 

อรุณศรี

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๖

สามเณรอนุกูล

 

มูลสา

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๗

สามเณรอภิสิทธิ์

 

ใจยา

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๘

สามเณรธวัชชัย

 

จินดาศรี

15

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์