กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า โรงเรียนกำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนได้สอบวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา