รายชื่อนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๙

ามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศฯ ลงวันที่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ....(ตามเอกสารแนบ)

>>>ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ