โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียนต่อ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครพระภิกษุ - สามเณร และนักเรียนชาย รักการเรียนรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ บวชเรียนต่อ ในระดับชั้น ม. 1 - ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2555