ผลสอบ นักธรรมโท ๒๕๕๔

แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปีการศึกษา 2554 จังหวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนสอบได้ จำนวน 265 รูป
>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นโท ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔.xls
>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นโท ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔.pdf