วันสอบ O-NET

- O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
- O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
- O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
    และประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555

>>>ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554