โครงการปฎิบัติธรรมนักเรียน

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการปฎิบัติธรรมนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๖ จำนวน ๗๗ รูป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดถ้ำผาสวรรค์ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

>>>โครงการปฎิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

>>>คำสั่งโรงเรียน ที่ 19/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฎิบัติธรรมนักเรียน