สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ ชั้น 5, 7 และ 8 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป