ผลสอบ นักธรรมตรี ๒๕๕๔ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์

พระครูปลัดพิทักษ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แจ้งว่า แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2554 อำเภอเมืองนครสวรรค์ มีนักเรียนสอบได้ จำนวน ๔๐๒ รูป

>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นตรี ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔