การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีท่านพระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน มีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง..

 

 

 

 

 

  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 11:12 น.)