กำหนดการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554

 

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ในวันที่ 26 - 29 กันยายน 2554 นี้

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554

>>>ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 15:45 น.)