ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2554

สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จะได้จัดสอบ O - NET ประจำปีการศึกษา 2554 ตามปฏิทินที่กำหนดไว้แล้ว ทั้ง ม.3 และ ม.6  จึงขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมดำเนินสมัครสอบ โดยติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ทางเวบไชต์ของ สทศ. ที่ www.niets.or.th

>>>ตารางสอบ โอ เน็ต ม.3

>>>ตารางสอบ โอ เน็ต  ม.6

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 16:56 น.)