แจกอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา โดยพระครูสมุห์กมล จนฺทวํโส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตามงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:01 น.)