พิธีฉลองเปรียญธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 วัดคีรีวงศ์ จัดพิธีฉลองเปรียญธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประจำปี 2554 ณ ศาลาพุทธานุภาพ วัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์   สำหรับการจัดมุทิตาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรทุกรูป เพื่อที่ท่านจะได้นำกำลังใจในครั้งนี้ ไปเล่าเรียนวิชาภาษาบาลี และรักษาแก่นแท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 17:28 น.)