ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดประชุมประจำเดือน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีท่านพระครูนิยมกิจจานุกิจ ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน มีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง..

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 09:25 น.)