ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา งานด้านการเงินและบัญชี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการบริหารงานด้านการเงิน และการบัญชี ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  โดยมีนายวิเชียร แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบุคลากรเข้าสังเกตการณ์กับเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในครั้งนี้ด้วย..

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:16 น.)