โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ร่วมกับมูลนิธิ SET จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สวนเสือศรีราชา,เมืองจำลอง,สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:15 น.)