พิธีไหว้ครูและมอบไตรจีวร ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการไหว้ครู และมอบไตรจีวร ประจำปีการศึกษา 2554  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 รูป

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 06:24 น.)