โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาขอแสดงความยินดีกับรอง ผอ.พศ. คนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งให้ย้ายข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และอำนวยการ ระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน ๒ ราย คือ

 

        ๑.นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑
        ๒.นายพนม ศรศิลป์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้ง ๒ ท่าน มา ณ โอกาสนี้
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:21 น.)