โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 โรงเรียนดีเด่นด้านควบคุมโรคไข้เลือดออก โซนเทศบาล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โซน เทศบาล ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2553 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมประกวดโรงเรียนด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา..

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:19 น.)