การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่าทางโรงเรียนจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นประจำทุกปี ที่จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักสูตร และัระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน อนึ่งการปฐมนิเทศ จะจัดตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:45 น.)