การอบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Access

             พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ร่วมกับ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในการใช้โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Access โดยอาจารย์โกเมศ  ทังสุพานิช มาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ซึ่งได้การสนับสนุนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ๙ โรงเรียน ส่งบุคลากรโรงเรียนมาเข้าอบรมในโครงการนี้ด้วย...

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:24 น.)