ก่อนจะเป็น kiriwong.ac.th

ก่อนจะเป็น kiriwong.ac.th
 

จุดเริ่มต้น

พ.ศ. 2544  เริ่มเขียนเวบไซต์ โดยใช้โปรแกรม HTML (นิรุต หาญเขมร ศิษย์เก่า รุ่น 1 เขาหาโปรแกรมให้)
16 พฤษภาคม 2544  สมัครขอใช้พื้นที่ทำเวบฟรี www.thai.net/kiriwong  เนื้อที่ 10 M

 

กองพุทธศาสนศึกษา สนับสนุนจัดอบรม

พ.ศ. 2545 เริ่มโปรแกรม Microsoft FrontPage , Namo, ดรีม, AdobePhotoshop 7.0
25 กรกฏาคม  2546 
ฝากเวบพื้นที่ฟรี สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. อบรมที่วัดชูจิตธรรมาราม  http://school.obec.go.th/kiriwong   เนื้อที่ 10 M

 

มีมาตรฐาน

16 สิงหาคม 2548  จดโดเมนเนม กับบริษัท http://www.idcbangkok.com
เนื้อที่ 300 พร้อมโดเมนเนม ร่วมกับวัดคีรีวงศ์  ชื่อ www.kiriwong.net   

16 สิงหาคม 2551  ขยายพื้นที่เป็น 1 GB  

 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ 11

16 กุมภาพันธ์ 2554 จดโดเมนเนม กับบริษัท http://www.domainhost360.com

เนื้อที่ 20 GB  เวบโฮสติ้ง 2 ปี  16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

Bronze Package - kiriwong.ac.th (16/02/2015 - 16/02/2017)

ติดตั้ง script ฟรี: Joomla

โดเมนเนม ชื่อ www.kiriwong.ac.th  ระยะเวลา 5 ปี

Domain Registration - kiriwong.ac.th - 5 ปี (16/02/2016 - 15/02/2021)

 

 

 
วิเชียร แก้วแจ้ง

เวบมาสเตอร์โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:39 น.)