ภาพกิจกรรมโรงเรียน พ.ศ.2555

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ทัศนศึกษากาญจนบุรี Administrator 1068
2 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 Administrator 842
3 พิีธีไหว้ครู 14 มิถุนายน 2555 Administrator 899
4 ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2555 Administrator 793
5 พุทธชยันตี มหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า Administrator 778
6 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนีบัตร 31 มีนาคม 2555 Administrator 831
7 โครงการปฏิบัติธรรม 12-16 มีนาคม 2555 Administrator 782
8 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 Administrator 701
9 งานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ Administrator 1124
10 โครงการ English camp 2012 Administrator 2392
11 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 Administrator 741
12 แนะแนวการศึกษาต่อ Administrator 772
13 สถาบันนิด้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Administrator 805