ภาพกิจกรรมโรงเรียน พ.ศ.2555

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ทัศนศึกษากาญจนบุรี Administrator 1119
2 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 Administrator 891
3 พิีธีไหว้ครู 14 มิถุนายน 2555 Administrator 940
4 ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2555 Administrator 833
5 พุทธชยันตี มหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า Administrator 822
6 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนีบัตร 31 มีนาคม 2555 Administrator 866
7 โครงการปฏิบัติธรรม 12-16 มีนาคม 2555 Administrator 824
8 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 Administrator 743
9 งานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ Administrator 1180
10 โครงการ English camp 2012 Administrator 2456
11 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 Administrator 780
12 แนะแนวการศึกษาต่อ Administrator 812
13 สถาบันนิด้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Administrator 848