๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฉลองพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 14:48 น.)