พิธีไหว้ครูและมอบไตรจีวร ปีการศึกษา 2554

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 07:39 น.)