เดินจงกรมขึ้นเขา ฟังโอวาทจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 07:31 น.)