โครงการปฎิบัติธรรม พัฒนาผู้เรียน

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2554

ณ วัดพุชะพลูใต้ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้..ให้สำเร็จไปด้วยดี......

บรรยากาศ  เริ่มจากร้อนมากๆ  ฝนตก.. จนถึงหนาวสุด..........

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 07:32 น.)