โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 2553

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีทีมแพทย์จากสาธารณสุขวัดช่องคีรีฯ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มาตรวจรักษา

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:10 น.)