พิธีมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:11 น.)