ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓