ดร.จรัญ อ.คณิต ม่วงนิล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:10 น.)