ผลการเรียน

GPA&PR ปีการศึกษา 2543

 

ผลการเรียนเฉลี่ยหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา  คีรีวงศ์วิทยา   อำเภอ/เขต   เมือง  จังหวัด  นครสวรรค์
 

ประจำปีการศึกษา 2543  (เรียงตามลำดับที่)

ที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

หน่วยที่เรียน

หน่วยที่ได้

ลำดับที่

GPA

Z-Score

T-Score

Percentile

GPA-Rank

1

10648

 สามเณรบรรเจิด อุปถัมภ์

81.0

81.0

1

3.15

1.31

63

96.87

20

2

10657

 สามเณรเอกชัย  ประชุมสาย

81.0

81.0

2

3.14

1.27

62

90.62

19

3

10646

 สามเณรเมธา  หมั่นกิจ

81.0

81.0

3

3.12

1.25

62

84.37

17

4

10647

 สามเณรกิตติพล  ขัดศิริ

81.0

81.0

4

2.99

0.90

59

75.00

16

5

10627

 สามเณรประมวล  ปันสีคำ

81.0

81.0

5

2.99

0.90

59

75.00

16

6

20744

 สามเณรสหมอน  ประชาชิต

78.0

78.0

6

2.69

0.42

54

65.62

14

7

10615

 สามเณรสิริพัฒน์  บุญจันทร์

81.0

81.0

7

2.74

0.38

53

56.25

12

8

20743

 สามเณรขวัญประชา  จันสุพรม

78.0

78.0

8

2.68

0.38

53

56.25

12

9

10649

 สามเณรเลอพงษ์  อุนันตา

81.0

81.0

9

2.61

0.22

52

46.87

10

10

20745

 สามเณรเสิน  สมสวัสดิ์

78.0

78.0

10

2.38

-0.18

49

40.62

9

11

20748

 สามเณรอดินันท์  เพ็งปอพาน

78.0

78.0

11

2.30

-0.33

47

34.37

7

12

00868

 สามเณรชายแดน  วาจาสัตย์

80.0

80.0

12

2.12

-0.62

44

28.12

6

13

80188

 พระสุริยาคม  พิมเสน

81.0

81.0

13

1.87

-1.22

38

21.87

5

14

00870

 พระวรพงษ์  วงศ์ศิริ

81.0

81.0

14

1.80

-1.29

38

15.62

4

15

80215

 สามเณรปัญญา ธำมะวงศ์

81.0

81.0

15

1.77

-1.37

37

9.37

2

16

10625

 สามเณรอดิศักดิ์ เดชสีมา

81.0

81.0

16

1.49

-1.88

32

3.12

1

GPAX/PR : กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:16 น.)

 
kiriwong_QR