ผลการเรียน

ตรวจสุขภาพ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 

แจกอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้จัดกิจกรรมเเจกผ้าไตรจรีวรและอุปกรณ์การเรียนให้กับสามเณรนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกเพิ่มเติม

 

ปฐมนิเทศ

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2563

คลิกเพิ่มเติม

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR